Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Poland

                                                      
                                                                        Poland Parliament Resolution

April 19, 2005


Memo # 3918
19th April 2005

The Polish Parliament, on the basis of Art.33 of the rules of the Polish Parliament - after agreement with the Senior's MP Club, presents the draft of the following resolution:

  • On the 90th anniversary of the Armenian Genocide in Turkey during the 1st World War.

The resolution is motivated by the representative of the Presidium of the Polish Parliament.

Signed
Wladzimierz Cimoszewicz
Parliament's President

Project

 

Resolution of the Polish Parliament
April 19, 2005-07-13
Art 33 of the Sejm regulation

 

On the 90th anniversary of the genocide committed on the Armenians in Turkey during the 1st World War.

Sejm/Parliament/of the Republic of Poland pays its respects to the victims of the genocide committed on the Armenians in Turkey during the 1st World War.

The memory of the victims, the crime committed and the need to condemn it is a moral obligation for the whole of humanity, all nations and people of good will.

 

[unnofficial translation]Druk nr 3918
19 kwietniowy 2005

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

 

 

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulametu Sejmu - po uzognieniu z Konwentern Seniorow - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polkiej project uchlawly:

  • w90. rocznice ludobojstwa popelnionega na ludnosci ormianskiej w Turcji podczas I Wojny Swiatowej.

Projekt uzasadnia przedstawiciel Prezydium Sejmu

MARSZALEK SEJMU
(-) Wladznierz Cimoszwicz

Projekt

 

Uchwala Sejmu Rzeczpospolitej
w90. rocznice ludobojstwa popelnionego na ludnosci
ormianskiej w Turcji podczas I Wojny Swiatowej z dnia... 2005:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sktada hold ofiarom ludobojstwa popelnionego na ludnosci ormianskiej w Turcji podczas Pierwszej Wojny Swiatowej.

Pamiec o ofiarach tej zbrodr. jej potepienie jest moralnym obowiazkiem calej ludzkosci. wszystkich panstw i wszystkich ludzi dobrej woli.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube