Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Slovakia

Slovakia Resolution

November 30, 2004

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie

Číslo: 1754/2004

 

1341

 

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. novembra 2004
podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962)Národná rada Slovenskej republiky

 

uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v Osmanskej ríši a považuje tento čin za zločin proti ľudskosti.

Pavol H r u š o v s k ý v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Jozef H e r i b a n v. r.

Igor F e d e r i č v. r.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube