Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Cyprus

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Β’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ Ε’

Συνεδρίασις 24ης Απριλίου 1975

(Ώρα ενάρξεως 4.21 μ.μ.)

(Αρ. 30)

(.....)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Επί τη εξηκονταετηρίδι της γενοκτονίας των Αρμενίων υπό των Τούρκων η Βουλή των Αντιπροσώπων εκφράζει την ομόθυμον συμπάθειαν της προς όλους τους Αρμενίους, οι οποίοι αναμιμνήσκονται του φρικτού εκείνου εγκλήματος και θρηνούν δια τας χαμένας πατρίδας των και τους σφαγιασθέντας αδελφούς των.

  1. Θεωρεί ότι η σφαγή και η εκδίωξις των Αρμενίων υπό των Τούρκων δεν δύναται να δικαιολογηθή βάσει οιουδήποτε νόμου ή προσχήματος. Απέβλεπον απλώς οι Τούρκοι εις την εξάλειψιν και εξόντωσιν των διαβιούντων εις την Μικράν Ασίαν Αρμενίων και την αρπαγή των οικιών και των περιουσιών των. Οι Αρμένιοι, Έθνος πανάρχαιον και ευγενές, με λαμπράν επίδοσιν εις έργα ειρηνικά και δημιουργικά, ουδένα προεκάλεσαν και ουδένα έβλαψαν.
  2. Βεβαιοί ότι οι εις Κύπρον καταφυγόντες και οι ευρισκόμενοι Αρμένιοι θα διαβιούν πάντοτε εν αδελφοσύνη μετά του Κυπριακού λαού. Υπέστησαν οι Αρμένιοι δεινά και δοκιμασίας και πάλιν υπό των Τούρκων το 1963 και σήμερον. Παρόμοια δεινά, αληθινήν τραγωδίαν, υφίστανται σήμερον η Κύπρος λόγω της Τουρκικής εισβολής.
  3. Διαβιβάζει προς τους απανταχού του κόσμου Αρμενίους μήνυμα εκτιμήσεως και συμπαραστάσεως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Εγκρίνεται το ψήφισμα;

Εγκρίνεται ομοφώνως.

Παρακαλώ όπως εγειρόμενοι τηρήσωμεν μονόλεπτον σιγήν εις μνήμην των θυμάτων της σφαγής των Αρμενίων.

(Μονόλεπτος σιγή)

 

Αιωνία των η μνήμη

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube