Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

1923 - 1996

25 Απριλίου 1923

Η Τουρκία χρησιμοποιεί το νόμο περί εγκαταλελειμμένης περιουσίας και οικειοποιεί όλες τις ιδιοκτησίες που εγκαταλείφθηκαν από τους Αρμενίους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο λόγος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάστηκαν να τις εγκαταλείψουν.

 

24 Ιουλίου 1923

Υπογράφεται η συνθήκη της Λωζάνης από την Τουρκίας και τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η συνθήκη αναγνωρίζει πλήρη τουρκική κυριαρχία σε όλη την επικράτεια και δεν προβλέπει τίποτα για τους Αρμενίους. Ο Γούινστον Τσόρτσιλ γράφει χαρακτηριστικά: …στη Συνθήκη της Λωζάνης με την οποία αποκαθίσταται η ειρήνη ανάμεσα στην Τουρκία και τους Συμμάχους, μάταια θα ψάξει η ιστορία για τη λέξη «Αρμενία»...

 

Σεπτέμβριος 1923

Στην Τουρκία με νόμο απαγορεύεται η επιστροφή των Αρμενίων που εγκατέλειψαν την Κιλικία.

 

1930

Το Κα­θο­λι­κοσά­το του Με­γά­λου Οί­κου της Κι­λι­κί­ας με­τα­φέ­ρε­ται στο Α­ντι­λιάς του Λιβά­νου.

 

1929-1936

Έ­νας α­ριθ­μός αρ­με­νί­ων προ­σφύ­γων α­πό την Ελ­λά­δα, τη Βουλ­γα­ρί­α και τη Γαλ­λί­α επι­στρέ­φει στη Σο­βιε­τι­κή Αρ­με­νί­α.

 

1946-1948

Ε­πα­να­πα­τρι­σμός 100.000 Αρ­με­νί­ων στη Σο­βιε­τι­κή Αρ­με­νί­α.

 

Α­πρί­λιος 1965

Η θλι­βε­ρή ε­πέ­τειος των 50 χρό­νων α­πό τη γε­νο­κτο­νί­α γί­νε­ται για τους Αρ­με­νί­ους όλου του κό­σμου α­φε­τη­ρί­α για α­φύ­πνι­ση και διεκ­δί­κη­ση για την ε­πί­λυ­ση του Αρμενικού Ζη­τή­μα­τος. Στο Ε­ρε­βάν κα­τα­σκευά­ζε­ται μνη­μεί­ο για τα θύ­μα­τα της Γενοκτο­νί­ας.
Σε διά­φο­ρες αρ­με­νι­κές πα­ροι­κί­ες της δια­σπο­ράς ορ­γα­νώ­νο­νται και α­νοί­γουν γρα­φεί­α της Αρ­με­νι­κής Ε­θνι­κής Ε­πι­τρο­πής.

 

1971

Πα­ρα­δί­δε­ται ε­πί­ση­μη πρό­τα­ση για την α­να­γνώ­ρι­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων από τον ε­ντε­ταλ­μέ­νο ει­ση­γη­τή του Ο.Η.Ε. από την Ρουά­ντα.

 

1975-1985

Τα τουρκικά ιδρύματα και οι τούρκοι διπλωμάτες γίνονται στόχος αρμενικών οργανώσεων που απαιτούν την αναγνώριση της γενοκτονίας του 1915 από την Τουρκία.

 

29 Αυ­γού­στου 1985

Η υ­πο-ε­πι­τρο­πή του Ο.Η.Ε. για την Πρό­λη­ψη και Προ­στα­σί­α των Μειο­νο­τή­των, στη Γε­νεύ­η, α­να­γνω­ρί­ζει τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων «ως σφα­γή των Αρ­με­νί­ων α­πό την Ο­θω­μα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση».

 

18 Ιου­νί­ου 1987

Α­να­γνώ­ρι­ση της Γε­νο­κτο­νί­ας των Αρ­με­νί­ων εκ μέ­ρους του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοινοβουλίου.

 

Α­πρί­λιος 1990

Το Κοι­νο­βού­λιο της Κύ­πρου κα­τα­δι­κά­ζει και α­να­γνω­ρί­ζει τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρμενίων.

 

1988

Εμφάνιση της «Κίνησης Καραμπάχ» η οποία διεκδικεί την επανένωση της αυτόνομης αρμενικής περιοχής του Καραμπάχ με την Αρμενία, η οποία είχε παραχωρηθεί στο Αζερμπαϊτζάν με απόφαση του Καβμπυρό, στις αρχές της δεκαετίας το 1920.

 

1 Δεκεμβρίου 1989

Την το Ανώτατο Σοβιέτ της σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αρμενίας και το Εθνικό Συμβούλιο του Καραμπάχ (Αρτσάχ) συνυπογράφουν απόφαση για την επανένωση του Καραμπάχ με την Αρμενία.
Στο Αζερμπαϊτζάν οργανώνονται αντιαρμενικά πογκρόμ με νεκρούς, τραυματίες και 400 χιλιάδες Αρμένιους πρόσφυγες σηματοδοτούν την κλιμάκωση της αρμενο-αζερικής διένεξης που σύντομα εξελίσσεται σε έναν πολυμέτωπο και άγριο πόλεμο. 
Με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση οι Αρμένιοι δίνουν χιλιάδες νεκρούς στα πεδία των μαχών για την ελευθερία του Καραμπάχ και απωθούν τις αζερικές δυνάμεις πέρα από τα σύνορα της αυτόνομης Δημοκρατίας.
Το 1994, με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα.

 

7 Δεκεμβρίου 1988

Καταστροφικός σεισμός σαρώνει το βορειο-ανατολικό τμήμα της Αρμενίας προκαλώντας τουλάχιστον 25.000 νεκρούς και 500.000 αστέγους.

 

21 Σεπτεμβρίου1991

Η Αρμενία με δημοψήφισμα στις ανακηρύσσεται ανεξάρτητη Δημοκρατία.

 

6 Ιανουαρίου 1992

Το Καραμπάχ αυτο-ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος, με δική του σημαία, εθνόσημο, στρατό, δυνάμεις ασφαλείας, κυβέρνηση και βουλή.

 

25 Α­πρι­λί­ου 1996

Το ελληνικό Κοι­νο­βού­λιο α­να­γνω­ρί­ζει τη Γε­νο­κτο­νί­α των Αρ­με­νί­ων.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube