Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εστία 13/9/1896

Τελευταία Ώρα.
Οι εν Αρμενία Σφαγέντες.
Εις πόσους ανέρχονται.

Και ορθόδοξοι αρμένιοι. – Η είδησις εις τα Πατριαρχεία.


Κατά νεωτέρας ημών εκ Κωνσταντινουπόλεως πληροφορίας σχετικάς προς τας τελευταίας εν Μ. Ασία ανησυχίας μεταξύ των σφαγέντων καταλέγονται 800 χαϊχωρούμιδες, ορθόδοξοι δηλαδή αρμένιοι, κατοικούντες παρά το Εγκίν, 1500 δε καθαρώς αρμένιοι.

Η πρώτη των ειδήσεων τούτων φαίνεται, ότι έκυκλοφορησε και μεταξύ των πατριαρχικών κύκλων της Κων/πόλεως.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube