Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εστία 4/1/1916

Νέα σφαγή 1500 Αρμενίων.

Ο διοικητής διέταξεν.
Ιδιαίτερον τηλεγράφημα.

Λονδίνο. Δευτέρα, πρωί. – Ο λόρδος Μπράις, τέως πρεσβευτής της Αγγλίας εν Αμερικη έλαβε το ακόλουθον τηλεγράφημα από το Ερεβάν:


Πρόσφυγες μόλις αφιχθέντες ενναϋθα εκ Μούς της Αρμενίας διηγούνται, ότι κατόπιν ρητών υποσχέσεων εκ μέρους της Τουρκικής κυβερνήσεως περί περιοχής αμνηστείας εις τους εξεγερθέντας προ τίνων μηνών Αρμενίους, 1500 Αρμένιοι από το Σασούν, πιεζόμενοι και υπό της πείνης και του ψύχους, προσήλθον περί τα τέλη Νοεμβρίου και παρεδόθησαν εις τας αρχάς. Ευθύς κατόπιν δια διαταγής του διοικητού του Μούς, όσοι μεν εκ των παραδοθέντων ήσαν άνδρες εσφάγησαν μέχρι ενός, τας δε γυναίκας και τα παιδιά τα έπνιξαν εις τον Ευφράτην.

 

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube