Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εστία 30/8/1916

Και άλλη σφαγή Αρμενίων.

Άγριαι λεπτομέριαι.

Κατά πληροφορίας των «Τάιμς» εκ Γερμανικών και Τουρκικών πηγών, και άλλη Αρμενική σφαγή επί μεγάλης κλίμακος διενηρήθη πλησίον της μεγάλης σήραγγος Μποζαντί, επί της οροσειράς του Ταύρου. Δώδεκα χιλιάδες Αρμένιοι εργάται, μεταξύ των οποίων αρκεταί χιλιάδες γυναικών και παιδιών περισυνελέγησαν εκ της εν λόγω περιοχής, όπου τα ατυχή πλάσματα, εργαζόμενα υπό την εποπτείαν Γερμανικής εργοληπτικής εταιρείας του σιδηροδρόμου, είχον την αντίληψιν ότι ήσαν ασφαλή, και εσφάγησαν όλοι κατά διαφόρους περιόδους.


Κατ’ αρχάς εξέλεξαν εκ του όλου αριθμού των σαράντα, τους πλέον έξυπνους και δραστηριωτέρους των ανδρών, τους οποίους και κατέσφαξαν κατά τον αγριώτερον τρόπον, διαμελίσαντες κατόπινκαι ακρωτηριάσαντες τα πτώματά των. Έπειτα επεμάκρυναν τας γυναίκας προς μίαν διεύθυνσιν και τους υπολειφθέντας άνδρας και τα παιδιά προς αντίθετον τοιαύτην. Κατά πληροφορίας δε αξιοπίστους, και αι δυο συνοδείαι εξωντώθησαν δια διαφόρων μεθόδων.

Ανώτεροι Τούρκοι υπάλληλοι της Κυβερνήσεως ανωμολόγησαν ότι «κάτι συνέβη εις το μέρος εκείνο» όταν δε τους εστενοχώρησαν να φανούν διαφωτιστικώτεροι, είπον ότι αι δώδεκα χιλιάδες των Αρμενίων, που ειργάζοντο εις την εν λόγω σήραγγα υπο τον έλεγχο των Γερμανών, διετάχθηασν πράγματι αιφνιδίως «να τραβήξουν τον δρόμον των», μεταναστεύοντες από το μέρος εκείνο. Έστι δε «τράβηγμα δρόμου» μεταφορική έκφρασιν, σημαίνουσα ευφημιστικώς εξόντωσιν καθ’ οδόν υπό παρακολουθούντων ανθρωποφάγων και σφαγέων, λογχισμούς, ξεκοιλιάσματα, ατιμώσεις, σκότωμα από πείναν και από κρυοπαγήματα και άλλας συνοπτικάς μεθόδους εξοντώσεως της επινοήσεως της Τουρκικής Κουλτούρ.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube