Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Χρόνος 11/4/1909

Εσφάγησαν 15.000 Αρμένιοι!

Ρώμη, 10 Απριλίου. – Κατάπληξιν προξενούν εις όλον τον ευρωπαϊκόν τύπον αι βαθμηδόν καταφθάνουσαι εξηκριβωμεναι λεπτομέριαι περί των ενεργουμένων σφαγών εν Μικρά Ασία. Οι πρόξενοι των δυνάμεων παριστώοι αυτάς ως φρικαλέας. Εγνώσθη, ότι μόνον εις την νότιον Αρμενίαν εσφάγησαν κατά τας δύο τελευταίας ημέρας 15.000 Αρμενίων, ιδίως γυναικοπαίδων χωρικών.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube