Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 25/4/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 25/4/1915

 

Σφαγαί εις την Τουρκικήν Αρμενίαν.

Τυφλίς, 25 Απριλίου, (πρωία). – Τηλεγράφημα ληφθέν ενταύθα εκ Δθαδίν, πόλεως παρά την Βαγιαζητ, της Τουρκικής Αρμενίας, υπό ημερομηνίαν 22 Απριλίου , λέγει, ότι 23 πρόσφυγες έφθασαν εκεί εξ Αρδίς Καλέ και Σοκάμ, παρά την λίμνην Βάν. Οι πρόσφυγες ούτοι διηγήθησαν ότι η Τουρκική αστυνομία επυροβολεί και έσφαζε τους Αρμενίους διαταγή των Τουρκικών αρχών. Οι 23 ούτοι πρόσφυγες κατώρθωσαν να διαφύγουν.

 

 

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube