Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 27/4/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 27/4/1915

 

Πετρούπολις. 27 Απριλίου, (εσπέρα). – Επτά χιλιάδες Αρμένιοι εσφάγησαν υπό των Τούρκων και των κούρδων, πλείονες δε των 3000 ετραυματίσθησαν και 15000 απήχθησαν ή εξηναγκάσθησαν να φύγωσι. Δώδεκα πόλεις κατεστράφησαν υπό των Τούρκων και έκτασις υπερβαίνουσα τα 500 τετραγωνικά μίλλια ερημώθησαν καθ’ ολοκληρίαν. Οι αριθμοί αυτοί συνοψίζουσι μίαν ακόμη σελίδα της Τουρκικής ιστορίας, ως αποκαλύπτεται αυτή εις εκθέσεις σταλείσας ενταύθα εκ Τυφλίδος, Ταυρίδος και Τεχεράνης.

 

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube