Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Ατλαντίς 21/8/1915

Εφημερίδα Ατλαντίς 21/8/1915

Νέαι φρικαλεότητες εναντίον των Αρμενίων

Πετρούπολις, 21 Αυγούστου, (πρωία). – Συμφώνως προς τα ληφθέντα χθές ενταύθα τηλεγραφήματα γυναίκες και παιδιά εκ της Αρμενικής φυλής, ανερχόμεναι εις χιλίας εκλείσθησαν εντός ξυλίνου κτιρίου υπό των Κούρδων, οι οποίοι κατόπιν έθεσαν πυρ εις αυτό, καύσαντες ούτω ζώντα τα ατυχή πλάσματα, εκ των οποίων ολίγιστα κατώρθωσαν να διαφύγωσιν.

Αι κατά των Αρμενίων φρικαλεότητες ήρχισαν και πάλιν εν μεγάλη κλίμακι. Τα τηλεγραφήματα έλεγον ότι εις εν χωρίον όλοι οι Αρμένιοι κάτοικοι πλήν τριάκοντα εξ κατεσφάγησαν. Εις έτερον χωρίον είκοσι γυναίκες, αφού εβιάσθησαν εδέθησαν με μερικά παιδία και ερρίφθησαν εντός της λίμνης Βάν.

 

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube