Αποδοχή χρήσης τεχνικών cookies       - Σχετική Νομοθεσία -

Εφημερίδα Εστία 10/8/1916

Κατάργησις Αρμενικών Πατριαρχείων.

Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Κων/πόλεως προς τας Σοφιανάς εφημερίδας, εδημοσιεύθη εις την επίσημον εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως νέος οργανισμός του Αρμενικού Πατριαρχείου, δια του οποίου τα τέσσαρα Πατριαρχεία την Αρμενίων ενούνται εις δύο: της Κων/πόλεως και της Ιερουσαλήμ, τα οποία και μόνα αναγνωρίζονται υπό της Πύλης. Αι πνευματικαί σχέσεις των Αρμενίων της Τουρκίας μετά του Πατριαρχείου του Ετσμιατζίν εν Ρωσσία διακόπτονται. Έδρα του «Καθολικού» Πατριάρχου ορίζεται η μονή του Χόρ Μακούμπ εν Ιερουσαλήμ.


Ο οργανισμός ορίζει τον τρόπον της διοικήσεως των Αρμενικών κοινοτήτων, της χειροτονίας του κλήρου, της εκλογής Πατριάρχου κτλ.

Σημειωτέον, ότι μέχρι τούδε ανώτατος θρησκευτικός αρχηγός των Αρμενίων ήτον ο λεγόμενος Καθολικός Πατριάρχης του Ετσμιατζίν, παρ’ ου και εχειροτονούντο οι Επίσκοποι. Ήδη η δικαιοδοσία του καταργείται εν Τουρκία.

Follow Us   ArmenianGenocide100.gr on Facebook Facebook   ArmenianGenocide100.gr on YouTube Youtube